Območje posredovanja

Gasilska enota Prostovoljnega gasilskega društva Laško je osrednja enota v občini Laško kar pomeni, da posredujemo pri vseh vrstah intervencij v občini Laško. Od leta 2016 skupaj s koncesionarjem GEŠP Poklicno gasilsko enoto Celje posredujemo ob nesrečah v prometu, nevarno snovjo in nesrečah na vodi na območju občine Laško.

Kot osrednja enota pokrivamo območje veliko 197 kvadratnih kilometrov in skupno 13.067 prebivalcev v devetih krajevnih skupnostih.

Na območju KS Jurklošter, Zidani Most, Rečica, Vrh nad Laškim, Rimske Toplice, Šentrupert in Sedraž posredujemo še skupaj z lokalnimi gasilskimi enotami.

Related Images: