Usposabljanja

V mesecu februarju 2011 se je v organizaciji GZ Laško pričel nadaljevalni tečaj za gasilca. Iz našega društva se tečaja udeležujejo 4 pripravnice in 6 pripravnikov gasilcev.

17., 18. in 19. februarja 2011 so se trije naši člani (Sergej Aškerc, Jernej Oblak in Andrej Lah) udeležili usposabljanja za pridobitev specialnosti posredovalec v nesrečah z nevarnimi snovmi (NS), v ICZR na Igu. Vsi so tečaj uspešno opravili!

24., 25. in 26. marca 2011 se je naš član Peter Romih udeležil usposabljanja za pridobitev specialnosti posredovalec v nesrečah z nevarnimi snovmi, ICZR na Igu. Tečaj je uspešno opravil!

6.4.2011 se je z teoretičnim in praktičnim izpitom v GZ Laško zaključil nadaljevalni tečaj za gasilca, kjer so sodelovali tudi naši pripravniki. Tečaj je opravilo 9 tečajnikov!

4.5.2011 se je v organizaciji GZ Laško pričel tečaj za pridobitev specialnosti Strojnik. Iz našega društva se tečaja udeležuje 10 tečajnikov.

Related Images: