Pregled hidrantnega omrežja

Izvajamo tudi preglede in meritve hidrantnih omrežij.

Hidranti morajo biti tako kot gasilniki redno pregledani in po potrebi servisirani.