Zgodovina

 

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Laško je bilo uradno registrirano 8. junija 1870. Ponosno pa lahko povemo, da so se prvi pogovori o nastanku PGD zaceli že februarja 1869 v današnjem Laškem dvorcu kamor je pogosto zahajal mladi vikar Primož Trubar. Prvi statut PGD Laško je bil pisan v slovenskem in nemškem jeziku. Ustanovni zbor je štel 14 mož, ki se je leta 1903 povečal na 43 mož. Usposobljenost in opremljanje društva je bilo pogojeno razvoju Laškega in zaznamovano z večjimi požari in naravnimi katastrofami:

– 1840 Laško je povesem pogorelo

– 1859 Hum je pogorel od vznožja do vrha

– 1870 Izbruhnil je požar v stanovanju Elsbacherjevih

– 1872 Požar je povzročil eksplozijo v Feleisnovi toravarni eksploziva v Rečici

– 1885 Zagorela je kovačnica cementarne Withalm

– 1872 Po hudi nevihti je potok Žikovca spremenil Orožnov trg v blatno jezero

– 1898 Društvo je dobilo prvo raztezno prevozno lestev znamke MAGIRUS

– 1910 Gasilsko društvo sodeluje prvič na okrožnem gasilskem tekmovanju v Šoštanju in deželnem tekmovanju v Gradcu. Istega leta so se začele priprave na izgradnjo gasilskega doma, ki pa je bil zgrajen 29 let kasneje na mestu starega gasilskega doma

– 1921 je bil v društvene vrste vpeljan pozdrav “NA POMOČ!”. V istem letu je društvo razvilo svoj drugi prapor – tokrat slovenskega

– 1927 Društvo prevzame novo motorno brizgalno, ter začnejo se priprave za nabavo lahkega, rabljenega tovornjaka za prevoz brizgalne.

– Med 2. svetovno vojno se večina vključi v OF, čeprav ima nadzor nad gasilci okupatorski župan. Padlim gasilcem je posvečena spominska plošča na gasilskem domu.

– Kljub temu, da je bil dom dograjen tik pred 2. svetovno vojno, je občutil posledice vojne, saj je bil bombandiran.

– Po vojni se društvo znova začne razvijati in med člani prvič zasledimo tudi  ženske. Ob obnovi leta 1946 se gasilski dom dvigne in notranje preuredi.

– 1950 Društvo razvije tretji prapor

– 1959 Društvo kupi prvi tovorni avto TAM

– 1961 Laški gasilci podarijo nekaj gasilske opreme v gasilski muzej Celje

– 1964 Društvo dobi novo vodstvo in z njim razvoj sodobnega opremljanja

– Ob praznovanju 100-letnice GD in prevzema kombiniranega vozola TAM – 5500, lahko govorimo o začetku pobratenja z gasilci iz nemškega Pliezhausna. Tako laški gasilci s ponosom govorimo, da smo začetniki sodelovanja dveh pobratenih mest.

– Hiter tehnični razvoj ter usposobljenost gasilcev pospeši katastrofalni požar leta 1973 v tovarni TIM.

– 1973 Društvo pridobi terensko vozilo LAND ROVER

– 1981 Društvo pridobi avtocisterno TAM – 170

– 1986 Društvo pridobi prevozno, raztegljivo lestev

– 1988 Društvo pridobi kombinirano vozilo TAM – 190

– 1990 Društvo pridobi kombinirano vozilo Mercedes UNIMOG ter opremo za posredovanje ob razlitju nevarnih snovi in opremo za tehnično reševanje. Društvo dobi tudi sistem za tiho alarmiranje (pozivniki).

– Za takšen hiter tehnični razvoj društva sta zaslužna dva veterana gasilskega društva: tov. Cestnik Rudi in tov.

Križnik Karli.

– Tov. Cestnik je bil v društvu predsednik 25 let, vzporedno z njim pa je bil tov. Križnik 25 let poveljnik.

– Od 1989 – 1998 so laško prizadele hude neravne katastrofe – poplave. Laški gasilci so bili polno angažirani pri

reševanju oz. odpravljanju posledic poplav.

– 1998 Društvo pridobi s pomočjo Pivovarne Laško HTV MB Sprinter s pripadajoco opremo za tehnicno reševanje.

– 1998 – 2000 takratni predsednik gasilskega društva tov. Slavko špiler je pricel z aktivnostmi za izgradnjo novega gasilskega doma v Debru. Njegov trud se je poplačal 2 leti kasneje – leta 2000, ko smo se preselili v nov gasilski dom.

– 2000 Ob 130-letnici obstoja društvo svečano prevzame nov gasilski dom, hkrati pa tudi podpiše listino o sodelovanju 130-letnikov (PGD Ptuj, PGD Ljubljna mesto).

– 2003 častni predsednik tov. Rudi Cestnik prejme najvišje gasilsko odlikovanje nagrado Matevža Haceta.

– 2005 V mesecu avgustu doživimo naravno katastrofo, razlijeta se vodotoka Lahomnica in Rečica. Društvo priskoči na pomoč občanom. Društvo v letu 2005 vloži 3 mio SIT v nakup osebne zašcitne opreme.

– 2006 častni poveljnik Kiržnik Karli prejme zlati znak občine Laško za razvoj gasilstva. S pomocjo kapelnika laške godbena pihala g. Ivana Medveda navežemo prijateljske stike z DVD Rab.

– 2007 Januarja nas za vedno zapusti častni predsednik tov. Rudi Cestnik – nagrajenec Matevža Haceta. S pomočjo sponzorjev ter donatorjev društvo pridobi PV-1 rabljeno vozilo Subaru Impreza.

– 2008 Junija društvo prevzame nov GVC 24/50 MB Atego 1629, ki zamenja 27 let staro cisterno TAM 170.

– 2009 V začetku leta društvo prevzame moštveno vozilo MB Vito 515

– V letu 2010 je PGD Laško praznovalo 140. obletnico delovanja

– 2015 praznovanje 145. let delovanja

– Marca 2018 prevzamemo v PGD Laško novo sodobno vozilo MAN GVC 16/25

Related Images: