O NAS

Prostovoljno gasilsko društvo Laško je bilo ustanovljeno leta 1869.

Razporejeni smo v IV. kategorijo in delujemo kot osrednja enota na območju Občine Laško kar pomeni, da odlično sodelujemo z ostalimi lokalnimi enotami ( Rečica, Sedraž, Rimske Toplice, Šentrupert, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Zidani Most) in GEŠP (Gasilsko enoto širšega pomena) Poklicno gasilsko enoto Celje s katero skupaj sodelujemo na intervencijah, ko gre za nesreče v prometu in nevarne snovi.