Klic na 112

Regijski center za obveščanje ReCO : 112 

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

  • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč,pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
  • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
  • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.


Ko kličete na številko 112, povejte:

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • KAKŠNE so POŠKODBE
  • KAKŠNE so OKOLIŠČINE na KRAJU NESREČE (požar, nevarne snovi, poškodovani plinovodi ali druge napeljave)

Related Images: