PGD Laško Blog

Iztekanje vode na Valvasorjevem trgu

Iztekanje vode na Valvasorjevem trgu

18. Tehnična in druga pomoč Datum in čas: 27.6.2014 7:46:00 Ob 7.36 je na Valvasorjevem trgu v Laškem zaradi počene vodovodne cevi voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci Gasilske enote Laško smo z...

Odpiranje vrat delavnice

Odpiranje vrat delavnice

17.Tehnična in druga pomoč Odpiranje vrat  Datum in čas: 20.5.2014 15:15 20.5.2014 ob 15:15 smo bili preko Polcijske postaje Laško napoteni na odpiranje vrat delavnice, v kateri se bi naj nahajala pogrešana oseba. Gasilec...

Razkritje kritine

Razkritje kritine

16. Močan veter Vetrolom Datum in čas: 16.5.2014 13:51 Močan veter je v noči s 15. na 16.5.2014 razkril cca 10 m2 kritine na ostrešju večstanovanjskega objekta na Aškerčevem trgu 13 v Laškem. Na...

Pomoč pri prenosu poškodovane osebe

Pomoč pri prenosu poškodovane osebe

15. Tehnična in druga pomoč Tehnična in druga pomoč  Datum in čas: 16.5.2014 9:50 Ob 14:00 smo gasilci GE Laško nudili pomoč reševalcem NMP ZD Laško pri prenosu poškodovane osebe na ulici Cesta v...

Dimniški požar

Dimniški požar

14. Požari v objektih  Stanovanjske stavbe Datum in čas: 14.5.2014 19:02 Ob 19:02 smo bili iz Reco obveščeni, da je prišlo do požara dimnika na Čedejevi ulici v Laškem. Na kraju smo pustili, da...

Požar garaže Govce

13. Požari v objektih  Nestanovanjske stavbe  Datum in čas: 12.5.2014 9:18 Ob 9:18 smo bili iz ReCO obveščeni o požaru garaže v Govcah v Sedražu, v občini Laško. Požar je že pred našim prihodom...

Razlitje nevarne snovi in možnost požara

Razlitje nevarne snovi in možnost požara

12. Nesreče z nevarnimi snovmi Ljudje kot neposredni vzrok onesnaženja Datum in čas: 16.4.2014 3:46 16.4.2014 ob 3:46 smo bili obveščeni, da je prišlo do razlitja oz. politja nevarne tekočine in, da obstaja možnost...

Odpiranje stanovanja Badovinčeva 14

Odpiranje stanovanja Badovinčeva 14

11. Tehnična in druga pomoč Tehnična in druga pomoč Datum in čas: 15.4.2014 9:55 Ob 9:55 je občan želel pomoč pri odpiranju vrat stanovanja na Badovinčevi ulici 14 v naselju Debro v Laškem,ker je...

Požar hleva Strensko

9. Požari v objektih Nestanovanjske stavbe Datum in čas: 7.4.2014 10:50 Dne 7.4.2014 smo ob 10:50 bili aktivirani iz ReCO, da gori hlev v naselju Strensko v Rimskih Toplicah, občina Laško. Na kraju intervencije...

Požar barake

Požar barake

6.Požari v objektih Nestanovanjske stavbe Datum in čas: 6.3.2014 23:18 6.3.2014 ob 23:18 smo bili iz ReCO aktivirani o požaru barake v naselju Strmca, v občini Laško. Na kraju intervencije smo požar lokalizirali in...

Požar stanovanjske hiše

Požar stanovanjske hiše

5. Požari v objektih  Požari in eksplozije  Stanovanjske hiše Datum in čas: 19.2.2014 12:20 Ob 12:20 smo bili obveščeni iz ReCO, da je prišlo do vžiga gorljivih materialov v PVC jedru, kar je povzročilo...

Žledolom

Žledolom

4.ŽLEDOLOM Datum in čas: 7.2.2014 15:10 Ob 15:10 smo bili obvščeni, da v Lahomnem dve drevesi ogrožajo stanovanjsko hišo. Na kraju nesreče smo odstranili drevesi. Izvozili smo z dvema voziloma in dvema gasilcema.

Odpiranje stanovanja

Odpiranje stanovanja

3.TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ Odpiranje stanovanja Datum in čas: 6.2.2014 22:12 6.2.2014 ob 22:12 smo bili pozvani na Poženelovo ulico v Debru, občina Laško. Na kraju smo odprli vrata stanovanja. Izvozili smo z enim...

Požar na balkonu – Rimske Toplice

Požar na balkonu – Rimske Toplice

42/2017: POŽARI IN EKSPLOZIJE Požari v objektih Stanovanjske stavbe Datum in čas: 19.5.2017 11:21:00   Ob 11.22 smo prejeli poziv, da je prišlo do požara na balkonu v 4.nadstropju na Ulici XIV.Divizije v Rimskih...

Poplave 28.4.2017

38/2017: NARAVNE NESREČE Poplave Datum in čas: 28.4.2017 8.30   Dne 28.4.2017 Savinjsko dolino prizadelo močno deževje, ki je za posledico imelo močno naraščanje vodotokov, kar je posledično prizadelo tudi občino Laško, predvsem pa...

Razkrit objekt

37/2017: TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ Tehnična in druga pomoč tehnična in druga pomoč Datum in čas: 20.4.2017 11:20:00 Ob 11.20 je močan veter razkril kritino na strehi objekta na Trubarjevem nabrežju v Laškem, ki...